ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ტექნიკური მომსახურების ხარჯი

  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის  ტექნიკური მომსახურების ხარჯები   შეადგენს 20,0 ათასი ლარი, აქედან მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტექნიკური მომსახურების ხარჯები  შეადგენს 8,8 ათას ლარს. 
  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის  ტექნიკური მომსახურების ხარჯები   შეადგენს 19,5ათასი ლარი, აქედან მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტექნიკური მომსახურების ხარჯები  შეადგენს 11,5 ათას ლარს.
  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის ტექნიკური მომსახურების ხარჯი 2018 წლის 11 თვის მდგომარეობით შეადგენს 11 498,5 ლარს.
გააზიარე