ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგები

2019-2021 წლები

2018 წელი 

2017 წელი

2016 წელი 

ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად გამგეობაში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

გააზიარე