საჯარო სკოლები

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში არსებობს 19 საჯარო სკოლა.  

საჯარო სკოლებში   პედაგოგთა რაოდენობაა - 621.

მოსწავლეთა რაოდენობა - 2687.

                                

 

საჯარო სკოლების საკონტაქტო ინფორმაცია

გააზიარე