ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება

  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ბალანსზე რუცხული უძრავი ქონება 2023 წლის მდგომარეობით
  •  
გააზიარე