მოსახლეობის რაოდენობა და ურბანული გადანაწილება

მოსახლეობა

მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა 2015 წლის 20 იანვრის მონაცემებით შედგება 33,931 ადამიანისაგან. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მიმდინარე წლის ოქტომბრის  თვის მონაცემებით პენსიის მიმღებია 5,171 ბენეფიციარი.  მათ შორის, იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა რაოდენობა არის 2,845 ადამიანი.

დიაგრამა #1.1. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა

გააზიარე