ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხა და გეგმა

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმა;

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმა;

2018 წელი -ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და  გეგმა;

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმა

  1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი  ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და  გეგმა;
  2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების  საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და  გეგმა
გააზიარე