ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წელს დასაქმებულ თანამშრომელთა სტატისტიკური მონაცემები

 გენდერულ ჭრილში (შტატგარეშე მოსამსახურეთა ჩათვლით) – 81 კაცი, 31 ქალი. (დანართი #1, დანართი #2, დანართი #3, დანართი #4, დანართი #5)

 

ხელმძღვანელ პოზიციაზე დასაქმებულთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში – კაცი –9, ქალი -1

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2017 წელს  დასაქმებული 114  პირიდან ( შტატგარეშე მოსამსახურეთა ჩათვლით) ქალია 31, ხოლო კაცია–83

 

გააზიარე