საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

2023 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

1. საკრებულოს თავმჯდომარის -შოთა წურწუმიას ანგარიში

 

 

 

 

 

 

 

2022 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

2019 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

                                                                                                        2020 წლის საკრებულოს წევრების ანგარიშები

 

 

 

 

გააზიარე