აუქციონები

სათაური დასრულების თარიღი
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქ. ჩხოროწყუში, დ. აღმაშენებლის ქ. #5-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის (ყოფილი რაიაღმასკომის შენობა) პრივატიზება დემონტაჟის მიზნით 7 მარტი, 2019 მეტის წაკითხვა
არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 15 ივლისი, 2018 მეტის წაკითხვა
არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 18 ივნისი, 2018 მეტის წაკითხვა
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 13 სექტემბერი, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დაბა ჩხოროწყუში, კოსტავას ქ. №12-ში მდებარე 837.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა განაშენიანების ფართით: N1-125.73 კვ.მ. N2-8.51 კვ.მ. 13 სექტემბერი, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში მდებარე 135.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 13 სექტემბერი, 2017 მეტის წაკითხვა
ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბუმეში მდებარე 597.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა, განაშენიანების ფართით N1-502.99 კვ.მ. 13 სექტემბერი, 2017 მეტის წაკითხვა
დასახელება: ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხურში მდებარე 1062.00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობა განაშენიანების ფართით: N1-84.47 კვ.მ. 27 აგვისტო, 2017 მეტის წაკითხვა