სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

2024 წელი

ბრძანება- ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

2023 წელი

ბრძანება- ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

2022 წელი

(ბრძანება და გრაფიკი) 

2021 წელი

2020 წელი

 

2019 წელი

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის

მიზნით ჩატარებული დასახლებების საერთო კრებების ოქმები 

გააზიარე