ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საკომუნიკაციო ხარჯები

  • 2016 წელი – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო ხარჯები 2016 წელს შეადგენს 46,0 ათასი ლარი, აქედან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საკომუნიკაციო ხარჯები შეადგენს 33,8 ათსი;
  • 2017 წელი – ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკომუნიკაციო ხარჯები 2017 წელს შეადგენს 53,6 ათასი ლარი, საფოსტგო მომსახურების ხარჯები შეადგენს 415,2 ლარს
  • 2018 წელს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის საკომუნიკაციო ხარჯები 11 თვის მდგომარეობით შეადგენს 15412,54 ლარს.

 

გააზიარე