მშენებლობისთვის გამოყოფილი ადგილები რუკაზე, მიწის ნორმატიული ფასების მითითებით

გააზიარე