ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარების ხარჯი

 

 

 

  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მიერ 2017 წელს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები შეადგენს 181,4 ათას ლარს, აქედან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწვავის ხარჯი შეადგენს 115,6 ათას ლარს.
  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მიერ 2016 წელს საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები შეადგენს 129,1 ათას ლარს, აქედან მუნიციპალიტეტის გამგეობის საწვავის ხარჯი შეადგენს 77,0 ათას ლარს.

         

 

გააზიარე