ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

საწვავის მოხმარების ხარჯი

 

 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის  ავტომობილების საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების შესახებ ინფორმაცია

  • 2023 წელი
  • 2022 წელი
  • 2013-2021 წლები -ინფორმაცია ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვისა და საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების შესახებ
  • 2019 წელი
  • 2018 წელი

 

გააზიარე