ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

განხორციელებული შესყიდვები

 

საქართველოს ორგანული კანონის  „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“  54-ე მუხლის  პირველი  პუნქტი“ გ.ვ“ქვეპუნქტის  შესაბამისად 

 დამტკიცებული შესყიდვების  გეგმის  შესაბამისად  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის

  მიერ განხორციელებული შესყიდვების  ანგარიში

  • 2017 წელს განხორციელებული შესყიდვების  ანგარიში;
  • 2018 წლის 7 თვის განხორციელებული შესყიდვების  ანგარიში;
გააზიარე