ანონსები

21 იანვარი 2020

შპს “ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევდამახარისხებელი საწარმოს და ბეტონის კვანძის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს “ემ ინვესტი“-ს ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს და ბეტონის კვანძის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობ

20 ნოემბერი 2019

„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჩხოროწყუს მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის" საჯარო განხილვა

       2019 წლის 3 ივნისს ძალაში შევიდა საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის (შემდგომში: კოდექსი) ძირითადი ნაწილი, აგრეთვე

16 ოქტომბერი 2019

"კოლხური შემოდგომა"-2019

19 ოქტომბერს მუნიციპალიტეტში გაიმართება სახალხო ზეიმი ,,კოლხური შემოდგომა" პროგრამა: 12: 00 საზეიმო მსვლელობა 12: 30 ,,კოლხური შემოდგომა“ საზეიმო გახსნა 13: 00 საპატიო ჩხოროწყუელების დაჯილდოვება 13