ანონსები

16 ნოემბერი 2017

ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა

      2017 წლის 21 ოქტომბრის შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს -საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართება 2017 წლის 20 ნოემბერს 15:00 საათხე, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

06 მარტი 2017

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

24 თებერვალს, 12-საათზე გაიმართება საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგით განიხილება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის თაობაზე.