შეხვედრები სოფლის მხარდეჭერის პროგრამის ფარგლებში

10 თებერვალი, 2020

საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტის შერჩევის მიზნით დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს არაუმეტეს 500 ამომრჩეველს, მოწვეულ იქნას დასახლებების საერთო კრებები, ხოლო დასახლებებში, რომლებშიც რეგისტრირებული ამომრჩევლების რაოდენობა შეადგენს 500- ზე მეტ ამომრჩეველს, გაიმართოს ამომრჩევლებთან კონსულტაციები , № 1 დანართით განსაზღვრულ თარიღებში

           ,,  დანართი #1

N

დასახლების სახელწოდება

საერთო კრების სხდომის ან კონსულტაციის გამართვის თარიღი

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა

პროექტის საორიენტაციო ზღვრული ღირებულება (ლარებში)

1

სოფელი ზუმი(995)

10 თებერვალი 2020 წ. 11:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

2

სოფელი ხაბუმე (1413)

10 თებერვალი  2020  წ. 13:00 სთ

კონსულტაცია

20 000

3

სოფელი მოიდანახე (785)

10 თებერვალი  2020  წ. 13:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

4

სოფელი ჯუმითი (411)

 10 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

5

სოფელი მუხური (1238)

10 თებერვალი  2020 წ. 15:00  სთ

კონსულტაცია

20 000

6

სოფელი ლეგახარე ( 588)

10 თებერვალი  2020  წ. 15:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

7

სოფელი ქოყო(154)

10 თებერვალი  2020 წ. 15:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

8

სოფელი თაია (981)

11 თებერვალი 2020  წ.  11 :00 სთ

კონსულტაცია

16 000

9

სოფელი ნაფიჩხოვო (628)

11 თებერვალი 2020  წ.  13 :00 სთ

კონსულტაცია

16 000

10

სოფელი ლედარსალე (501)

11 თებერვალი 2020 წ. 13:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

11

სოფელი ხანწკი (443)

11 თებერვალი 2020  წ. 13:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

16 000

12

სოფელი პირველი ჭოღა (724)

11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

13

სოფელი  მეორე ჭოღა (661)

11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ

 კონსულტაცია

16  000

14

სოფელი ლექობალე (76)

11 თებერვალი 2020 წ. 15:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

15

სოფელი ახუთი( 849)

12 თებერვალი 2020 წ.  11:00  სთ

კონსულტაცია

16 000

16

სოფელი მონგირი (838)

12 თებერვალი 2020 წ.  11:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

17

სოფელი ლესიჭინე (2321)

12 თებერვალი 2020 წ.  13:00 სთ

კონსულტაცია

20 000

18

სოფელი მე-2 ლესიჭინე (501)

12 თებერვალი 2020 წ.  13:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

19

სოფელი ოჩხომური (299)

12 თებერვალი 2020 წ.  13:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

12  000

20

სოფელი  ქვედაჩხოროწყუ (1192)

12 თებერვალი 2020 წ.  15:00 სთ

კონსულტაცია

20 000

21

სოფელი ლეჯიქე (174)

12 თებერვალი 2020 წ.  15:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

22

სოფელი კირცხი (981)

13 თებერვალი 2020 წ.  11:00 სთ

კონსულტაცია

16 000

23

სოფელი სარაქონი (740)

13 თებერვალი  2020 წ.  11:00  სთ

კონსულტაცია

16 000

24

სოფელი ლეწურწუმე (801)

13 თებერვალი  2020  წ. 13:00  სთ

კონსულტაცია

16 000

25

სოფელი ნაგვაზაო (52)

13 თებერვალი  2020 წ. 13:00 სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

26

სოფელი ჯუმითი( 331)

13 თებერვალი  2020 წ. 13:00  სთ

საერთო კრების სხდომა

12 000

27

სოფელი ნაკიანი (182)

13 თებერვალი 2020 წ.  13:00  სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

28

სოფელი ლეახალე (58)

13 თებერვალი 2020  წ.  13:00  სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

29

სოფელი ლექარჩე (102)

13 თებერვალი 2020 წ.  13:00  სთ

საერთო კრების სხდომა

10 000

30

სოფელი გარახა (575)

13 თებერვალი 2020  წ.  13:00  სთ

კონსულტაცია

16 000

გააზიარე