მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

ა(ა)იპ "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება"

დირექტორი– ბადრი საჯაია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ:

Email:

---------------------------------------------------------------------------------

  • საშტატო ნუსხა -2022 წელი ;
  • საშტატო ნუსხა -2021 წელი;
  • საშტატო ნუსხა-2020 წელი;
  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
გააზიარე