მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ა(ა)იპ "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების მოვლა–პატრონობის ცენტრი"

ა(ა)იპ "ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მექანიზაციის, დასუფთავების, კეთილმოწყობისა და სასაფლაოების

მოვლა–პატრონობის ცენტრი"

 

დირექტორი– ვახტანგ ჩიტაია

მისამართი: დ. ჩხოროწყუ, კოსტავას ქ #5

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მობ:

 

სამუშაო გამოცდილება

 

განათლება

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

გააზიარე