ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სქესობრივი სტატისტიკა

  • ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში დასაქმებული 18  პირიდან ( შტატგარეშე მოსამსახურეთა ჩათვლით) ქალია–8, ხოლო კაცია–10
  • სულ საკრებულოს წევრია – 28 , აქედან  ქალი–2, ხოლო კაცი – 26
გააზიარე