ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

საკომუნიკაციო ხარჯები

  2017 წლის I კვარტლის მონაცემებით  განხორციელებული სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯები შეადგენს ჯამურად 1,6 ათას ლარს.

2017 წელს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  მიერ განხორციელებული  სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯებმა შადგინა ჯამურად 13 800 (ცამეტი ათასი ) ლარი.

გააზიარე