საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა

11 April, 2024

თუ ხარ საჯარო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში დასაქმებული პირი სსიპ - განათლების საერთაშორისო ცენტრი გთავაზობს მოიპოვო დაფინანსება და საზღვარგარეთ აიმაღლო კვალიფიკაცია დაკავებული თანამდებობით დაკისრებული საქმიანობის შესაბამისი შინაარსის პროგრამაზე.

სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრში გამოცხადდა რეგისტრაცია სახელმწიფო საგრანტო პროგრამებზე 2024-2025.

  1. პროგრამის "უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-2025" მიზანია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური განვითარებისათვის, შრომის ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე, კვალიფიკაციური კადრების საზღვარგარეთ მომზადება და რეგიონების განვითარების მიზნით საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ინტეგრირება.
  2. პროგრამის "უცხოეთში განათლების მიღების ხელშეწყობა რეგიონების განვითარებისთვის 2024-2025" მიზანია, საჯარო (საბიუჯეტო) დაწესებულებაში დასაქმებულ პირებს მიეცეთ საზღვარგარეთ კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობა, რის შემდეგაც, იგი შეძლებს უფრო ეფექტიან საქმიანობას.
  3. განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2024 წლის 30 აპრილი.

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ

 

გააზიარე