სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსამსახური

 სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს:

 • მოქალაქეთა პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას, სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებასა და სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის ორგანიზებას;
 • ახალგაზრდებთან პატრიოტულ - აღმზრდელობითი მუშაობას;
 • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მოქალაქეთა მიერ „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ მოთხოვნათა შესრულების გაკონტროლებას;
 • სამობილიზაციო რესურსების (რეზერვის ოფიცერთა, რიგითთა, კაპრალთა, სერჟანტთა და ტექნიკის) აღრიცხვის ორგანიზებას;
 • აქტიურ, ინდივიდუალურ და ეროვნული გვარდიის რეზერვისტთა შერჩევას, მოზიდვასა და გაწვეულთა შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფებში გაგზავნას;
 • რეზერვისტთა სპეციალური აღრიცხვის (დაჯავშნის) ორგანიზებას;
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ დებულებაში

სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის უფროსი

რომანოზ ადამია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599-85-25-44
სამსახურის თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
 • ედიშერ ესართია - მობ: 599-93-61-85
 • რამაზ ლემონჯავა - მობ: 598-27-22-34
სამსახურის თანამშრომლები - უფროსი სპეციალისტები
 • ჰამლეტ პერტაია - მობ: 593-46-27-38
 • ალექსანდრე ესართია - მობ: 599-85-03-18

მობილიზაციის განყოფილება

განყოფილების უფროსი

 • ლაშა ჯღარკავა – მობ:599-85-65-71
 • გიზო შონია – მობ:598-14-87-11
გააზიარე