პეტიცია საბავშვო ბაღების ინვენტარიზაციის თაობაზე

Petition author: asd qwe
Signatures: 1
შექმნის თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2017
დასრულების თარიღი: 22 დეკემბერი, 2017 (დარჩა 57 დღე)

    პეტიცია საბავშვო ბაღების ინვენტარიზაციის თაობაზე

Signatures : 1
Full name Signature date
გააზიარე