პეტიცია ავტოსატრანსპორტო საშუალების პარკირების ადგილებით უზრუნველყოფის თაობაზე

Petition author: ქწექწექწე ქწექწე
Signatures: 0
შექმნის თარიღი: 23 ოქტომბერი, 2017
დასრულების თარიღი: 22 დეკემბერი, 2017 (დარჩა 57 დღე)
Signatures : 0
Full name Signature date
გააზიარე