კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება განყოფილების ფუნქციები:

  • მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობების, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლების, ყოველ ისტორიულ ეპოქაში შექმნილი კულტურული და შემოქმედებითი მოღვაწეობის ნიმუშების (ფოლკლორის, ისტორიული, არქეოლოგიურ, ეთნოგრაფიულ და ა.შ.) აღრიცხვის, დაცვის, შენარჩუნებისა და პოპულარიზაციის თაობაზე წინადადებების მომზადება და სათანადო ღონისძიებების განხორციელება;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარება;
  • კულტურის მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და განხორციელების კოორდინაცია;
  • კულტურულ ღონისძიებათა დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარების უზრუნველყოფა;

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება ექვემდებარება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის სამსახურს.

           განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი

ჯონი ესართია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595 51 70 93

 სამუშაო გამოცდილება

1997-2000 წლებში  მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის წრის ხელმძღვანელი;

2000-2009 წლებში ახალგაზრდულ საქმეტა ხელმძღვანელი;

2009 წლიდან დღემდე კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილების უფროსი.

განათლება

სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • იოსებ მალანია - მობ: 593 53 05 99
  • ხათუნა შენგელია - მობ: 595 92 17 92

 

გააზიარე