კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და განათლების სამსახური

       კულტურის, განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამსახური 

სამსახური უზრუნველყოფს:
  • მუნიციპალიტეტის მასობრივი კულტურული ღონისძიებების წლიური გეგმების შემუშავებას;
  • კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების გამოვლენას, აღრიცხვასა და მუნიციპალიტეტის მთელ ტერიტორიაზე არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ერთიანი საინფორმაციო ბაზის შექმნას;
  • საერთაშორისო და ადგილობრივი კულტურული ღონისძიებების ჩატარებას;
  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საქმიანობის კოორდინაციას;
სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

კულტურის, ძეგლთა დაცვის და განათლების სამსახურის უფროსი

ათინა წურწუმია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 02 44
E-mail:atinawurwumia@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება

2011-2013 წლებში იყო ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრში სახალხო თეატრის მხატვარი;

2013-2014 წლებში არის გამგებლის კონსულტანტი კულტურისა და განათლების საკითხებში.   

განათლება

თბილისი ა. ქუთათელაძის სახ. სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

სამსახურის უფროსი სპეციალისტი

  • მარიზა ძერია – 599856563
კულტურის, განათლების და ძეგლთა დაცვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • ჯონი ესართია - მობ: 591 05 38 85
განყოფილების მთავარი სპეციალისტები
  • სოსო მალანია – მობ:599 43 45 19
  • ხათუნა შენგელია – მობ: 595921792
 
 

 

 

 

გააზიარე