იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა განყოფილება

იძულებით გადაადგილებულ პირთა–დევნილთა განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა აღრიცხვის ხელშეწყობა;
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა  პრობლემების შესწავლა და შესაბამის ღონისძიებათა  გატარების თაობაზე წინადადებების მომზადება;
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოციალური უფლებების დაცვის ხელშეწყობა;
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა სოცილური და საყოფაცხოვრებო საკითხების გადაწყვეტაში დახმარების გაწევა;
  • იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა დროებითი საცხოვრებლითა და სურსათით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა;


განყოფილება შედის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

ჯანდაცვის და სოციალურ საკითხთა განყოფილების უფროსი

გელა ვეკუა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 595-09-67-86
Email - gela-vekua@mail.ru

სამუშაო გამოცდილება   

1991 წელს  ხაბუმის საუბნო საავადმყოფოს სანიტარი;

1988-2013 წლებში მუხურის ამბულატორიის ექიმ სტომატოლოგი;

2014 წლიდან დღემდე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალუირი დაცვის იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა განყოფილების უფროსი.

განათლება

თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტი ,,ესკულაპი“–ექიმ სტომატოლოგი

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტი
  • თამარ ქარჩავა - მობ: 599-85-02-69

 

 

 

გააზიარე