არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალიტეტის სივრცითი მოწყობისა და ურბანული განვითარების დაგეგმვის,  მიწათსარგებლობის დაგეგმვისა და უფლებრივი ზონირების თაობაზე წინადადებების შემუშავება,მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის, განაშენიანების რეგულირების გეგმის, დასახლებათა  ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების შესახებ პროექტების მომზადება;
  • შემოსულ საპროექტო დოკუმენტაციებზე სათანადო წინადადებებისა და დასკვნების მომზადება;
  • მშენებლობის ნებართვების თაობაზე შესაბამისი წინადადებებისა დოკუმენტაციის მომზადება;
  • მუნიციპალიტეტის დაკვეთით განხორციელებული ობიექტების დაპროექტებისა და მშენებლობის კოორდინაცია;


განყოფილება შედის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახური დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი

ომარ ახალაია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 56 77 28
Email: omariaxalaia@mail.ru
სამუშაო გამოცდილა

1966-1969 წწ. ყაზახეთი,სამშენებლო ტრესტი,, კაზსტალკონსტრუქცია“ ტექნიკური განყოფილების უფროსი.

1969-1992 წწ. ჩხოროწყუს რაიონის მთავარი არქიტექტორი. 1992-2005 წწ. ჩხოროწყუს რაიონის არქიტექტურისა და მშენებლობის ადგილობრივი სასახურის უფროსი.

2005-2008 წწ. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის მთავარი სპეციალისტი.

2008 წლიდან დღემდე ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის განყოფილების უფროსი.

განათლება

პოლიტექნიკური ინსტიტუტი –ინჟინერ-მშენებელი

განყოფილების თანამშრომლები - უფროსი სპეციალისტი
  • ზავენ ჟვანია- მობ: 595 09 67 83

 

 

 

გააზიარე