სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა

ბრძანება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლებების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ" ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერის 2019 წლის 04 იანვრის №1-ს ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;

 

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის დასახლებებში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის

მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის

მიზნით ჩატარებული დასახლებების საერთო კრებების ოქმები 

გააზიარე