საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

30 April, 2019

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები: 1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის დამტკიცების შესახებ.
2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით ემზარ ხობელიასათვის ქირავნობის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2018 წლის 2 ივლისის №11 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
სხდომის წევრთა უმრავლესობამ მხარი დაუჭირა საკითხის დამტკიცებას 

გააზიარე