საკრებულოს კომისიის სხდომა

25 April, 2019

დღეს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო და ეთიკის კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელასც კომისიის თავმჯდომარე კობა თოლორდავა უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილულიქნა შემდეგი საკითხი : 
„ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა თანამდებობების რანგირების, თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №3 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე . კომისიის წევრებმა განიილეს აღნიშნული საკითხი და მხარი დაუჭირეს საკითხის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე დასამტკიცებლად გატანას.

გააზიარე