დათო კვირტია

სახელი,გვარი: დათო კვირტია

არჩევის ფორმა: მაჟორიტარული

პარტიულობა: ,,ქართული ოცნება -დემოკრატიული საქარველო“

დაბადების თარიღი: 29 თებერვალი, 1980 წელი

განათლება: უმაღლესი

 

 სასწავლებელი : ივანე ჯავახილშვილის  თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტის ზუგდიდის ფილიალი .

სპეციალობა: ეკონომისტი

2008 წლიდან დღემდე მუშაობს კირცხის N1 საჯარო სკოლაში,  ბუღალტრად.2017 წლის ოქტომბერში არჩეულიქნა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრად.

ოჯახური მდგომარეობა: დასაოჯახებელი

 

გააზიარე