შემოსული განაცხადები

2016 წელს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში სულ შემოსულია 2963 განცხადება.

Share page