პეტიცია "მიმართულების და ადგილმდებარეობის აბრების განთავსების" თაობაზე

Petition author: qweqweqwe qweq weq we
Signatures: 16
შექმნის თარიღი: 23 October, 2017
დასრულების თარიღი: 22 December, 2017 (დარჩა 51 დღე)
Signatures : 16
Full name Signature date
Share page