პეტიცია უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონობასთან დაკავშირებული საკითხების გადაწყვეტის რეგულირების წესის თაობაზე

Petition author: qwe qwe
Signatures: 0
შექმნის თარიღი: 23 October, 2017
დასრულების თარიღი: 22 December, 2017 (დარჩა 51 დღე)
Signatures : 0
Full name Signature date
Share page