საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილება

საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილების ფუნქციებია:

 • მერისა და სხვა თანამდებობის პირების თათბირების, ოფიციალური ღონისძიებების დაგეგმვისა და ჩატარების ორგანიზების უზრუნველყოფა;
 • შემოსული და ადგილზე შექმნილი დოკუმენტების აღრიცხვა, დოკუმენტების გადაცემა შემსრულებლებისათვის, გასული დოკუმენტების გაგზავნა;
 • საქმეთა მომზადება არქივისათვის;
 • საქმისწარმოებაში ბეჭდების, შტამპების, ბლანკების სათანადოდ გამოყენების უზრუნველყოფა;
 • წინადადებების მომზადება მოსამსახურეთა თანამდებობრივი ინსტრუქციების და სამუშაო აღწერილობების თაობაზე, მათ შესრულებაზე კონტროლის განხორციელება;
 • მოქალაქეთა მიღების ორგანიზება და უზრუნველყოფა;
 • საქმიანი წერილების მიღება, გადამისამართება, გაგზავნა;
 • საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაციებისა და ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის ჩატარების ორგანიზება;
 • მოსამსახურეთა პირადი საქმეების წარმოება,  თანამშრომელთა დადგენილი წესის შესაბამისად დანიშვნის, სამსახურებრივი  გადაყვანის, გათავისუფლების, შვებულებისა და მივლინების შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
 • საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დადგენის შესახებ სამართლებრივი აქტების პროექტების მომზადება;
 • წახალისებისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომების გამოყენების შესახებ წინადადებების მომზადება;


განყოფილება შედის ადმინისტრაციული სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილების უფროსი

ინგა შამათავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599-85-03-06

Email -ingashamatava@gmail.com

სამუშაო გამოცდილება

1987-1989 წწ. სოფ. ქვედაჩხოროწყუს კოლმეურნეობის რიგითი კოლ. წევრი.

1989-2001 წწ ჩხოროწყუს სატყეო მეურნეობის მუშა.

2002 -2006 წწ. დ.ჩხოროწყუს საკორდინაციო განყოფილების უფროსი.

2007-2014 წწ. დ. ჩხოროწყუს ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი.

2015 წლიდან დღემდე  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმ. სამსახურის საორგანიზაციო, საქმისწარმოებისა და კადრების განყოფილების უფროსი.

განათლება

სუბტროპიკული მეურნეობის ინსტიტუტი,

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
 • თამაზ შენგელია - მობ: 599-85-65-50
 • ასმათი ესართია - მობ: 599-36-02-49
 • მაია კიტია – მობ: 599 85 66 11
განყოფილების თანამშრომლები - უფროსი სპეციალისტი
 • მარიამი ქებურია – მობ:599 85-01-92

 

Share page