სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება

განყოფილების ფუნქციებია:

  • სპორტის განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავება და გნხორციელების უზრუნველყოფა, სპორტული ღონისძიებების დაგეგმვა, ორგანიზება და ჩატარების უზრუნველყოფა;
  • სასპორტო დაწესებულებების შექმნის შესახებ წინადადებების მომზადება;
  • სასპორტო ინფრასტრუქტურის ობიექტების ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი სამუშაოების დაგეგმვა და მათი განხორციელების კოორდინაცია;
  • სპორტის სფეროში დასაქმებულთა მოღვაწეობის წარმოჩინებისა და  პოპულარიზაციის ხელშეწყობა;

განყოფილება შედის სპორტისა და ახალგაზდობის საქმეთა სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში
 

სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი

თეა ტყებუჩავა

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 46 19
Email : teatkebuchava@gmail.com
სამუშაო გამოცდილება

2006-2007 წლებში იყო ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივესიტეტის სოხუმის ფილიალში ფიზიკური აღზრდის თეორიისა და მეთოდიკის ლექტორი.

2007-2015 წლებში იყო  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურში სპორტის მთავარი სპეციალისტი.

2015 წლის 1 აპრილიდან  დღემდე არის სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეტა სამსახურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილების უფროსი.

განათლება

1995-2000 წლებში ი. ჯავახისვილის სახ. თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალი. 1999-2003 წწ. სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემია.

2003-2006 წლებში საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ასპირანტურა.

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტები
  • გიორგი გახარია - მობ: 593 72 26 06
  • ვარლამ თოდუა - მობ: 551 52 28 63

 

გააზიარე