შესყიდვების განყოფილება

შესყიდვების განყოფილება უზრუნველყოფს:

  • მუნიციპალური შესყიდვების გეგმის მომზადებას;
  • სატენდერო კომისიის ოქმების და სხვა დოკუმენტების წარმოებას;
  • ელექტრონული ტენდერის შესახებ განცხადების მომზადებასა და გამოქვეყნებას;
  • მუნიციპალიტეტის სატენდერო კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ხელშეკრულების შემუშავებას;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესრულებას;
  • მუნიციპალური შესყიდვების შესახებ ანგარიშის მომზადებას;


განყოფილება შედის საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახურის დაქვემდებარებაში.

განყოფილების ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

შესყიდვების განყოფილების უფროსი

გელა ჩოკორაია

საკონტაქტო ინფორმაცია
მობ: 599-85-65-70
სამუშაო გამოცდილება

 1995-1998 წლებში ჩხოროწყუს რ-ნის სან-ეპისადგურის ბუღალტერი;

1998-2006 წლებში  ჩხოროწყუ საფინანსო განყოფილების გამგის მოადგილე;

 2007-2009 წლებში საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;

2009 წლიდან დღემდე საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

განათლება

აგრარული უნივერსიტეტი  – ეკონომიკის ფაკულტეტი

განყოფილების თანამშრომლები - მთავარი სპეციალისტი
  • შორენა ჩიქოვანი - ტელ: 595-51-70-69
გააზიარე