მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახური

მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახური

სამსახური უზრუნველყოფს: ეკონომიკური განვითარების მუნიციპალური პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებას, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება - დამუშავებას, მუნიციპალიტეტის სივრცითი ტერიტორიული დაგეგმვისა და მშენებლობის დოკუმენტების შემუშავებას, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული ობიექტების რეაბილიტაციისა და განვითარების დაგეგმვას, შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებას, მათი განხორციელების კოორდინაციას; მშენებლობის ნებართვების თაობაზე გადაწყვეტილებების მომზადებას, მუნიციპალიტეტის ქონების მართვას.

სამსახურის სტრუქტურა, ფუნქციები და ამოცანები, იხილეთ სამსახურის დებულებაში

 მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

ედუარდ მალანია

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 599 85 65 99
 E-mail: edikamalania@mail.ru

სამუშაო გამოცდილება

1998-1999 წლებში იყო ჩხოროწყუს რაიონის საგადასახადო განყოფილებაში ინსპექტორი;

2002-2003 წლებში მუშაობდა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსად;

2014 წლიდან დღემდე არის ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი.

განათლება

დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომისტის სპეციალობით;
 ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვის, სტატისტიკისა და ტურიზმის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • თეა გოგუა- მობ:
განყოფილების მთავარი სპეციალისტები
  • ხვიჩა გახარია – 593 71 40 60
  • მალხაზ შენგელია – 599 85 02 93
  • ზაზა ესართია – 597 13 63 98
მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • კობა თოლორდავა - მობ: 598-20-80-81
განყოფილების მთავარი სპეციალისტები
  • ლალი გერსამია – მობ: 599 43 26 67
  • თამაზ შენგელია – მობ: 599 85 02 93
ზედამხედველობის განყოფილება
განყოფილების უფროსი
  • კახა ფირცხელავა - მობ: 599 41 64 60
განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
  • მამუკა ყალიჩავა – მობ: 599856572
განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
  • ზურაბ ლემონჯავა – 599 85 03 48
გააზიარე