კომისიის სხდომა

6 November, 2023

27 ოქტომბერს, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ნია ჭითანავა უძღვებოდა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხი:

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ საკითხის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე პროექტის სახით გატანის შესახებ.

კომისიის წევრებმა მხარი დაუჭირეს აღნიშნული საკითხის საკრებულოს ბიუროს სხდომაზე გატანას.

 

Share page