საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

20 ნოემბერი, 2020

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო -საბიუჯეტო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ჯონი ჯალაღონია უძღვებოდა . კომისიის სხდომაზე განხილულიქნა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი. კომისიის სხდომაზე მიღებულიქნა გადაწყვეტილება ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნებით გატანილიქნას საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე განსახილველად .

გააზიარე