სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია

3 ივნისი, 2021

სკრინინგის განცხადება - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლესიჭინეში ი/მ მაია ციკოლიას სარწყავი სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია;

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ მაია ციკოლია;

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლესიჭინე

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადების შესახებ ინფორმაცია, თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31886). 

გააზიარე