საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

27 ნოემბერი, 2020

24 ნოემბერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა. სხდომაზე განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის თაობაზე;

/მომხს: ჯ. ჯალაღონია - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;’

თანამომხს: ზაზა ხორავა -მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი/

2. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის ქ. ჩხოროწყუში, სტალინის ქუჩის მე-3 შესახვევში მდებარე 673,00 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის (მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი: N46.02.31.380) სახელმწიფოსათვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემის შესახებ

მომხს: დ. დარსალია - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე;

თანამომხ: ედუარდ მალანია-მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი/

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნების გათვალისწინებით დაუბრუნდა მუნიციპალიტეტის მერიას.

გააზიარე