საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

26 ნოემბერი, 2019

25 ნოემბერს ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართა საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა. სხდომაზე დღის წესრიგით განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:
1. ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის განხილვის თაობაზე;

/მომხს: ჯ. ჯალაღონია - საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;’თანამომხს: ზაზა ხორავა -მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი/

2. „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ ,,ასოციაცია სოფლის მეურნეობის განვითარებისათვის" უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის თაობაზე.

მომხს: დ. დარსალია - ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის თავმჯდომარე;

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი შენიშვნების გათვალისწინებით დაუბრუნდა მუნიციპალიტეტის მერიას.

გააზიარე