საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა

25 თებერვალი, 2019

  დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე დაზმირ დარსალია უძღვებოდა .კომისიის სხდომაზე განხილულიქნა „ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით ზურაბ გაბისონიასთვის იჯარის ფორმით სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის თაობაზე“ 2018 წლის 5 თებერვლის #3 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ საკითხის საკრებულოს სხდომაზე განხილვის თაობაზე. კომისიის წევრებმა საკითხის ბიუროს სხდომაზე გატანას მხარ დაუჭირეს.

გააზიარე