ახალი ამბები

05 მარტი 2019

საინფორმაციო შეხვედრა

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიის სააქტო დარბაზში ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომლებს, მერიის იურიდიულ პირებს, განათლების სფეროს წარმომადგენლებს და სხვა დაინტერესებულ პირებს სამეგრე

05 მარტი 2019

საკრებულოს მორიგი სხდომა

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ესებუა უძღვებოდა. სხდომაზე განხილულიქნა შემდეგი საკითხები: 1.

25 თებერვალი 2019

საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის სხდომა

  დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხების კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე დაზმირ დარსალია უძღვებოდა .კომისიის სხდომაზე გან

25 თებერვალი 2019

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომა

დღეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე ჯონი ჯალაღონია უღღვებოდა.

25 თებერვალი 2019

კომისიის მორიგი სხდომა

   დღეს საკრებულოს სამანდატო, საპროცედურო საკითხთა და ეთიკის კომისიის მორიგი სხდომა გაიმართა, რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე კობა ჯალაღონია უძღვებოდა.