ახალი ამბები

25 დეკემბერი 2017

ინტელექტუალური თამაში ორგანიზაციებს შორის

ა(ა)იპ ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის „კულტურის ცენტრისა და მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლის გაერთიანების“ ორგანიზებით ჩხოროწყუს მხარეთმცოდნეობის მუზეუმში ჩატარდა ჩხოროწყუს მუნ