ანონსები

16 ნოემბერი 2017

ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველი სხდომა

      2017 წლის 21 ოქტომბრის შედეგად არჩეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს -საკრებულოს პირველი სხდომა გაიმართება 2017 წლის 20 ნოემბერს 15:00 საათხე, ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს