ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

კონკურსის შედეგები

2018 წელი 

2017 წელი

2016 წელი 

ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად გამგეობაში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში 2016 წელს განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

გააზიარე